Call for papers

Vil du holde foredrag eller workshop på Yggdrasil 2018?

Vi ønsker oss inspirerende caser og foredrag om digitale brukeropplevelser. Innlegg som har praktisk nytte for erfarne fagfolk vil bli prioritert.

Målgruppen er informasjonsarkitekter, interaksjonsdesignere, nettredaktører, frontend-utviklere, webdesignere og beslektede fagfolk i private og offentlige virksomheter.

Du kan bidra på flere måter:

  • Foredrag: Gå i dybden på et bestemt tema.
  • Case: Har du et prosjekt som har tryna skikkelig eller virkelig lykkes?
  • Workshop: Dypdykk i et tema. En workshop skal engasjere og stimulere til aktiv deltakelse og være av praktisk nytte for deltagerne.

Varighet: 20-40 minutter. Workshop er halv dag.

Vi legger ikke ut det offisielle Call for presentatons-skjemaet før på høsten, men om du har forslag kan det sendes til Den norske dataforening på e-post til Elisabeth Kras.