Case

Beth Stensen

Ruter, Leder fagenhet

Christine Raybo Hatledal

Making Waves, senior leveranseleder

Bevegelig tjenestedesign – 1200 kvadratmeter prototyping

Ruter bygger et nytt kunde- og samskapingsenter. Det nye møtestedet skal ikke lenger kun møte kundene på deres behov, men i tillegg gi dem en arena for å påvirke og skape Ruters nye tjenester sammen.

Ruter vil med dette skape åpne tjeneste- og innovasjonsprosesser for å dra innbyggerne inn i tjenesteutviklingen, samtidig som en skaper mer eierskap for tilbudet til borgene i Oslo og Akershus.
Senteret vil bestå av tre hovedelementer: Kundesenter, konferanseområde og samskapingsområde som er et sted for lab-testing, designsprints, workshops, brukerintervjuer mm.
Dette for å levere på senterets visjon «Ruter beveger mennesker, og mennesker beveger Ruter, fordi Ruter er deres».

Dette foredraget viser hvordan det vært jobbet aktivt med tjenestedesign i digitale og fysiske rom i utviklingen av senteret. Allerede i prosjektfasen er det bygget fysiske og digitale prototyper for å teste med reelle brukergrupper; konferansedeltagere, grupper med spesielle behov, wayfinding og arkitektløsninger.

Om Beth Stensen

Beth leder en fagenhet i Ruter som er ansvarlig for utviklingen av fremtidens kundeopplevelse og å sette retning for Ruters nye digitale kundetjenester. Beth har jobbet med ledelse av designprosjekter og -prosesser siden 2001, de siste årene med primært fokus på kundedrevet innovasjon og tjenesteutvikling.

Beth er kompromissløs i sin tro på menneskeorientering og ønsker seg langt vekk fra teknologihysteriet som preger mye av diskusjonene rundt digitalisering.

Om Christine Raybo Hatledal

Christines er Senior leveranseleder i Making Waves der hun jobber som rådgiver og teamleder. I Making Waves har Christine ledet prosjekter hos Ruter, Matprat og Det Norske Teatret. Hennes bakgrunn er innen forretningsutvikling og produktledelse, fra blant annet Schibsted.

Christine jobber strategisk og smidig med brukervennlige tjenester og løsninger basert på tjenestedesign. Hennes misjon er fokus på mennesker både i løsning, i prosjekter og i metodikk, og hun er sertifisert i Prosci Change Management – for folk er egentlig det viktigste vi gjør – i alt.