Case Foredrag

Malin Medin

Sykehuspartner HF, UX-designer

Vetle Ellingsen Hauge

Sykehuset i Vestfold, Produkteier

Brukersentrert utvikling i et akuttmottak

Sykehuset i Vestfold har utviklet en IT-løsning, en digital tavle, som viser den mest nødvendige informasjonen om pasientene i akuttmottaket og hvor pasienten befinner seg i akuttmottakets flyt.

Vi ønsker å presentere hvordan et tverrfaglig team på Sykehuset i Vestfold, med UX-designer, jobber sammen for å forbedre pasientoversikten i akuttmottaket. Foredraget tar for seg hvordan det er å drive brukersentrert utvikling i miljøer med høy grad av kompleksitet og risiko.

Utfordringen i et akuttmottak er å raskt få oversikt over et komplekst og sammensatt informasjonsbilde. Dette stiller høye krav til UX- og informasjonsdesign både for å kunne styre pasientflyten på best mulig måte, men også for å redusere behovet for opplæring av helsepersonell.

Utviklingen av dette verktøyet er et godt eksempel på hvordan helsepersonell, designere og utviklere jobber sammen for å utvikle et best mulig produkt for et akuttmottak gjennom en smidig tilnærming.

Om Malin Medin

Malin Brekke Medin har en master i produktdesign fra OsloMet og jobber som tjeneste- og UX-designer hos Sykehuspartner HF.

Om Vetle Ellingsen Hauge

Vetle har en bachelor i ingeniørfag (data) fra Ålesund og Tyskland og jobber som produkteier hos Sykehuset i Vestfold.