Case Foredrag

Marie Solum Strand

Northern Beat, senior interaksjonsdesigner

Eksperimentets makt: fra 25 ideer til én pensjonskalkulator

Hvordan lære folk hvilke valgmuligheter de har når det kommer til pensjon? Spesielt utfordrende er dette når folk flest, omtrent uansett alder, synes det er altfor tidlig å sette seg inn i pensjon.

Jeg har lyst til å fortelle om hvordan vi i Statens pensjonskasse har angrepet denne utfordringen. Det hadde vært enkelt å gjennomføre prosjektet som “vanlig”, med en innsiktsfase, konseptarbeid og så detaljering – men vi ønsket å gjøre det på en ny måte og lære av det.

Utgangspunktet vårt var at vi satt på masse innsikt om brukernes kunnskap og behov i dag. Vi visste også at det fantes mange ideer til hvordan løse problemet rundt om i organisasjonen. Vi inviterte folk fra ulike fagfelt til to workshops hvor vi delte innsikt og beskrev problemet. 30 løsningsforslag ble levert inn og de samme som leverte inn løsningsforslag var med på å velge ut de 4 ideene vi hadde mest tro på.

Videre har et autonomt og tverrfaglig team bestående av 7 personer testet ut de 4 ulike retningene og endt opp med en lansert førsteversjon av ny pensjonskalkulator – med utvidelser rett rundt hjørnet.

Jeg vil fortelle litt om hvordan vi har jobbet og om hva vi har lært underveis.

Om Marie Solum Strand

Marie jobber som interaksjonsdesigner i Northern Beat, og har det siste halvannet året jobbet for kunden Statens pensjonskasse. Der har hun lansert nye nettsider og jobber for tiden med å redesigne Min side. Tidligere har hun vært interaksjonsdesigner hos Netlife og konseptutvikler for Yr hos NRK.