Case

Hans A. Huseklepp

SpareBank 1, Fagleder for Interaksjonsdesign

Anne Gundersen

Sparebank 1, Fagleder Grafisk Design

Finansbransjen – Winter is coming!

Disrupsjon er på alles lepper i finansbransjen. Vi står fremfor store endringer i årene som kommer gjennom nye betalingsdirektiver, konkurranse fra tredjepartsaktører og et voksende startupmiljø.

Hvordan vinne kampen om brukernes oppmerksomhet og lojalitet er det store spørsmålet. Posisjonen og forretningsmodellene som banker har hatt utfordres, og dette gjør til at finansinstitusjoner må tenke og jobbe annerledes.

Endringene haster, så hvordan angriper man denne problemstillingen uten å helt miste hodet? Er bankene dømt til å disruptes eller kan de også være disruptive?

SpareBank1 har tatt flere grep for å møte mulighetene og utfordringene dette medfører. En del av strategien er å bygge opp et inhouse designmiljø som både videreutvikler eksisterende løsninger og jobber med innovasjonsprosjekter. Vi vil i denne casen dele flere konkrete erfaringer fra hvordan vi møter de store bransjeendringene.

Om Hans A. Huseklepp

Hans brenner for å utvikle helhetlige kundeopplevelser på tvers av digitale flater. Som konsulent jobbet han som UX lead på store prosjekter for Norgesgruppen og Orkla, en erfaring som var god å ha da han startet i Sparebank 1 sitt interne UX-miljø.

Om Anne Gundersen

Anne er Fagleder for Grafisk Design og har lang erfaring med digital tjenestutvikling fra konsulentbransjen. Sammen med Hans begynte hun i Sparebank 1 sin nyetablerte Designavdelingen i 2016.