Case Foredrag

Tor Magne Howlid

Hærens Våpenskole, Leder IKT-utvikling

Mari Heibø-Bagheri

Accenture Song, Managing Director

Kan en brukerreise hjelpe oss å forsvare Norge?

Forsvaret har mange ulike brukere med ulike behov og det er svært komplekst å lage løsninger som henger helhetlig sammen. I høst la Riksrevisjonen frem en svært alvorlig rapport som blant annet påpekte at dagens informasjonssystemer ikke samvirker godt nok og at det er for mange systemer. Systemene er avgjørende for Forsvarets operative evne og Norges sikkerhet. De må både være sikre og fungere effektivt. Program Mime har som visjon å styrke Forsvarets evne til å forsvare Norge gjennom helhetlig implementering av relevante digitale tjenester innen kampnær IKT.

For å få til visjonen må Forsvaret jobbe på helt nye måter. I foredraget deler vi hvordan vi har tatt frem en ny måte å jobbe på som setter de som skal forsvare landet i fokus og prøver forstå hva de trenger for å lykkes i sine oppdrag.

Gjennom skalert smidig tilnærming og brukersentrert metodikk med Design Thinking, brukerreiser, personas, nytteestimering og systemtenkning jobber vi med å gå fra å prioritere krav til å prioritere verdi. Vi tester å gå fra omfattende kravdokumenter til en visjon på veggen i form av brukerreiser som sier hvor vi vil være i 2030. Det har vært både utfordrende og lærerikt.

Om Tor Magne Howlid

Tor Magne leder IKT-utvikling ved Hærens Våpenskole. Hans fokus på UX begynte for ca 10 år siden med fokus på Content Management og forbedring av GUI. Nå sammenstiller og formidler han brukerbehov, og jobber mye med hvordan smidig-team bør fokusere på MVP og operativ effekt for brukerne. Spesielt jobber han for Hærens brukerinvolvering når hele Forsvaret transformerer IKT-utvikling fra prosjektorientering til smidig metodikk basert på SAFe.

Tor Magne har IT-teknisk bakgrunn, og har jobbet strategisk med IT-ledelse siste 15 år. Han har erfaring med forretningsutvikling, virksomhetsarkitektur, avdelingsledelse og digital transformasjon. Tor Magne er genuint opptatt av at strategiske tiltak skal gi faktisk gevinstrealisering og konkret operativ effekt.

Om Mari Heibø-Bagheri

Mari leder Accenture Song som er Accentures «opplevelsesbyrå». Hun har bred kompetanse som tjenestedesigner og agil coach og 16 års erfaring fra å hjelpe virksomhetskritiske prosjekter i offentlig og privat sektor jobbe innovativt og brukersentrert for å løse sine kunder og brukeres utfordringer. Mari har et sterkt engasjement for samspillet mellom brukers behov og de tekniske mulighetene teknologi gir og er opptatt av å lage gode løsn