Case

Marte Marie Riise Bårdsen

Statens Vegvesen

Tuva Lunde Smestad

FJORD/Accenture Interactive, Interaksjonsdesigner

Kjøretøyreisen: system og virkelighet

Autosys kjøretøyprosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen og Accenture hvor vi siden 2015 har jobbet mot en felles målsetting: Å skru av det gamle motorvognregisteret. Før vi kan gjøre det må vi lage et helt nytt system som kan håndtere alle prosesser i livet til et kjøretøy. Prosjektet er et av Norges største og mest komplekse digitaliseringsprosjekt innenfor offentlig sektor, og i 2020 vil den gamle maskinen som har drevet kjøretøyparken siden 1981 bli slått av.

Kjøretøydomenet er komplekst, og i et prosjekt med over 100 deltakere opplevde mange det krevende å koble system med virkelighet. Da en felles forståelse av domenet bidrar til å sikre gode brukervennlige løsninger, så vi en spennende oppgave foran oss: Hvordan kan vi skape eierskap og en helhetlig forståelse av kjøretøydomenet gjennom designdrevne prosesser?

På Yggdrasil 2020 ønsker vi å dele erfaringer fra vår reise for å skape en felles forståelse av kjøretøydomenet i prosjektet; ved å kombinerer fag og design for å koble system og virkelighet.

Om Marte Marie Riise Bårdsen

Marte er produkteier for kjøretøyregistreringsområdet i Autosys kjøretøyprosjektet, og har mange års erfaring fra trafikant- og kjøretøyprosjekter i Statens vegvesen. Som produkteier i prosjektet har Marte ansvar for å sikre en helhetlig løsning som møter kvalitetskrav og organisasjonens faglige interesser. Hun har vært med i Autosys kjøretøyprosjektet siden oppstarten i 2014.

Om Tuva Lunde Smestad

Tuva er interaksjonsdesigner i FJORD design og innovasjon fra Accenture Interactive. Siden 2018 har Tuva jobbet som interaksjonsdesigner på Autosys kjøretøyprosjektet til Statens Vegvesen. Gjennom sin prosjekterfaring og utdanningsløp har Tuva tilegnet seg sterk faglig kompetanse innenfor design av store virksomhetskritiske fagsystemer og anvendelse av brukersentrert designmetodikk i et bredt spekter av fagfelt.