Case Foredrag

Margrethe Kvarenes

Språkrådet, seksjonssjef

Magnus Breder Birkenes

Nasjonalbiblioteket, språkteknolog

Målfrid – et eksempel på digital transformasjon

Hvert år rapporterer departementene og sentrale statsorganer inn tall til Språkrådet om hvordan de bruker og veksler mellom bokmål og nynorsk i publikumsrettet informasjon på nettsider, i digitale tjenester og i sosiale medier.

Frem til 2019 skjedde rapporteringen via et Excel-ark. Denne tungvinte rapporteringsmetoden ble av staten meldt inn som en tidstyv i 2015. Nå har Språkrådet sammen med Nasjonalbiblioteket laget et verktøy for innhøsting, tekstuthenting og språkidentifisering av dokumenter på statlige nettdomener, noe som letter rapporteringen, og som gir mer nøyaktige tall.

Det digitale verktøyet har fått navnet Målfrid, og i dette foredraget vil du bli kjent med verktøyet Målfrid og hvordan det fungerer rent teknisk.

Vi vil avslutte foredraget med en liten filmsnutt, som viser hvordan tre organer i staten opplever den nye løsningen med automatisk innhøsting av språkdata.

Om Margrethe Kvarenes

Margrethe Kvarenes er seksjonssjef i Språkrådet, der hun leder arbeidet med språk i skole og offentlig forvaltning. Hun har vært sentral i klarspråksarbeidet i staten siden 2008. Margrethe har tidligere arbeidet i Utenriksdepartementet og på EFTA-sekretariatet i Brussel og sitter i flere nasjonale og internasjonale styrer og råd.

Om Magnus Breder Birkenes

Magnus  er språkteknolog i Språkbanken ved Nasjonalbiblioteket og har doktorgrad i lingvistikk.