Case

Bente Lyngstad

Utenriksdepartementet, kommunikasjonsrådgiver

Lise Jøraandstad

Bouvet, rådgiver

Norgesportalen – Norges ansikt utad!

Hvordan utvikle nettsider som effektiviserer ambassadenes arbeid, gir utenlandske målgrupper tilgang til relevant informasjon om og i Norge, og som bidrar i utenriksstasjonenes arbeid med å få gjennomslag for prioriterte utenrikspolitiske målsettinger – på en brukervennlig måte i 200 land, på 15 språk.

www.norway.no

Om Bente Lyngstad

Bente er seniorrådgiver i Kommunikasjonsavdelingen i Utenriksdepartementet og har jobbet med digital kommunikasjon og nettløsninger i nesten 20 år. Før hun kom til Utenriksdepartementet jobbet hun i Eksportfinans og DNB.

 

Om Lise Jøraandstad

Lise er rådgiver i Bouvet og har lang erfaring som prosjektleder for globale IT implementasjonsprosjekter og forretningsanalyse. Hun sørger for at behov identifiseres og at definerte mål oppnås for å sikre merverdi gjennom prosjektene.