Case Foredrag
Kristoffer Lium

Kristoffer Lium

NRK, Digital tilgjengelighetsekspert

Siri Antonsen

NRK, tilgjengelighetssjef

NRK TV og NRK.no for alle

De siste årene har vi jobbet med å integrere tilgjengelighet inn i NRKs DNA.
I dette foredraget vil vi dele hvordan vi jobber med tilgjengelighet, og hvilke resultater det har ført til i vår strømmetjeneste NRK TV og i våre nettartikler.

I 2021 brukte 90 % av den norske befolkningen NRKs innhold og tjenester hver dag. Vi har også høy score på omdømme. Vi tror at vårt fokus på tilgjengelighet har vært en viktig premiss for å oppnå så gode resultater.

NRK TV vant i 2021 DOGAs innovasjonspris for universell utforming av IKT. Vi vil dele noe av arbeidet og prosessen som lå bak prisen.

På NRK.no publiserer vi stadig nye og kreative artikkelformater. Vi vil dele våre erfaringer rundt hva som måtte til for å gjøre dem tilgjengelige, inkludert vår helt mye måte å lage grafer på.

I NRK baserer vi arbeidet vårt på standarder. Men vi tror at virkelig innovative løsninger må løses ved å ha et pragmatisk forhold til standarder, og en sterk innsikt i teknologi, konvensjoner og hvordan folk forstår og bruker digitale løsninger.

Om Kristoffer Lium

Kristoffer Lium ble i våren 2017 ansatt som Digital Tilgjengelighetsekspert hos NRK, hvor han arbeider strategisk og praktisk med tilgjengelighet i hele organisasjonen.

Hverdagen hans går med til å tenke ut, lage og teste ny kode og teknologi i NRKs sterke og hyggelige fagmiljø. Det som inspirerer han mest er å finne løsningene som gjør NRK bedre og mer tilgjengelig for publikum. Hele publikum.

Om Siri Antonsen

Siri er tilgjengelighetssjef i NRK, hvor hun også har ledet tegnspråkredaksjonen i NRK. Utdanning innen ledelse, prosjektledelse og tegnspråktolking. Faglig erfaring med teksting, synstolking og hørbarhet.