Case

Oda Sortland

Oslo Origo & Itera, designkonsulent

Proaktive meldinger til folket – hvordan?

Dette foredraget viser noe av hva som skjer i Oslo kommunes største digitaliserings-hub, med hovedvekt på et eksempel som er lett å henge med på og lære av.
Oslo kommune ønsker å ta initiativ og tilby tjenester akkurat når innbyggerne trenger dem, altså skape proaktive tjenester. Det krever at de involverer fagpersoner, og de bruker sosiale fora som Facebook og Kvinneguiden til å hente kvalitativ innsikt.
Foredraget viser hvordan de har arbeidet med å utvikle en e-post til nybakte foreldre og hva de avdekket av overraskende behov. I prosessen fant de behov som må løses ved å påvirke informasjonstjenester som strekker seg langt ut over Oslo kommune.
Ta del i bekymringer, gleder og erfaringer fra dette og lignende prosjekter og finn ut hva mer Oslo kommune kan gjøre for å være proaktive.

Om Oda Sortland

Oda er designkonsulent fra Itera og jobber i Oslo kommunes storsatsning på digitalisering; Oslo ORIGO. Målet er å sørge for at det satses samlet og fokusert på en helhetlig digital transformasjon av hele kommunen.
I ORIGO jobber Oda på produktområdet for Proaktive meldinger. Oda har master i design fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, med spesialisering på tjenestedesign og UX.