Case Foredrag

Marthe Frøshaug

Bouvet, interaksjonsdesigner

Hege Huuse

Oslo Kommune - Origo, Team lead Min side

Trenger Norges største kommune en «Min side»?

I 2014 etablerte Oslo kommune en «Min side» på nettsidene. Dette skulle være det primære grensesnittet for kommunikasjon mellom innbygger og kommunen. Noen år senere måtte vi stille oss selv det store spørsmålet: Har Min side faktisk blitt det den var ment å bli?

Vi har siden 2019 vært gjennom en lang prosess for å kartlegge innbyggernes behov. Vi vil ta dere med på reisen vår mot bedre innloggede tjenester, og dele innsikt og læringspunkter vi har høstet underveis.

Gjennom prosessen med å lande og realisere en visjon har vi hele veien fokusert på å skape noe som gir brukerverdi. Derfor har vi jobbet hypotesedrevet og basert beslutninger på kvantitative data. Vi har vært nødt til å ta tøffe beslutninger som har berørt mange, og som har vært vanskelige å gjennomføre i en så kompleks organisasjon som Oslo kommune. Dette har vært alt fra avvikling av konkrete tjenester til beslutningen om Min sides eksistens.

Utfordringene vi har møtt på underveis tror vi mange kan møte på i fremtiden og vi håper våre erfaringer kan gjøre det lettere å håndtere disse utfordringene.

Om Marthe Frøshaug

Marthe er interaksjonsdesigner som jobber i Bouvet. Hun har over 6 års erfaring hos mange ulike private og offentlige kunder, og har de 2 siste årene jobbet i Min side-teamet i Oslo Origo. Marthe brenner for å finne løsninger på komplekse problemstillinger ved å bryte de ned til håndterbare mål som kan realiseres. Marthe er opptatt av å strukturere innsikt som grunnlag for å ta gode beslutninger.

Om Hege Huuse

Hege er teamlead i Min side-teamet i Oslo Origo. Hun har 19 års erfaring innen IT-bransjen, og har hatt mange ulike roller gjennom årene. Blant annet utvikler, testleder, kundeansvarlig og teamlead. Hege er opptatt av å lage ting som gir verdi, og ser nytten av å bruke designeres kompetanse og selve designprosessen i produktutvikling.