Foredrag

Martin Skarbø Sangolt

Bekk Consulting, UX-designer og fagleder for anvendt psykologi og nevrovitenskap

Å skape kultur for kontinuerlig design

Tverrfaglige team som lager digitale produkter sammen er fantastisk produktivt og morsomt. Når det fungerer.

Det siste tiåret har smidige prosesser fått dominert hvordan tverrfaglige team jobber. Men for fagdisipliner som designere, tekstforfattere og forretningsutviklere kan teknisk-orienterte arbeidsprosesser gi lite mening. Være et hinder for godt arbeid.

I dette foredraget forteller Martin Skarbø Sangolt om kontinuerlig design, et tankesett som kan skape en mye bedre samarbeidskultur. En kultur hvor man utnytter alle fagdisipliner bedre, som gjør at man skaper bedre produkter og leverer fortere.

UX-designere, som i seg selv er en tverrfaglig disiplin, står ofte i en god posisjon i prosjekter for å kickstarte en bedre samarbeidskultur.

I foredraget kommer han med konkrete tiltak som designere kan gjøre, men også prosjekter og organisasjoner. Det blir også vist noen reelle eksempler på hvordan kultur kan hindre god produktuvikling.

Om Martin Skarbø Sangolt

UX-designer og fagleder for anvendt psykologi og nevrovitenskap i Bekk Consulting. Utdannet sivilingeniør i interaksjonsdesign ved NTNU i Trondheim. Jobbet med UX-design for Microsoft, NAV, Norwegian og Gjensidige.

Bruker mye tid på hvordan designere i integrerte smidige produktteam kan jobbe langsiktig og samarbeide på tvers av store organisasjoner, men samtidig skape kontinuerlig forretningsverdi.