Foredrag

Arash Saidi

Convertelligence, Gründer og produktutvikler

Hvordan kan AI skape intelligente chatbotter?

Omtrent 20 % av all kundedialog foregår i dag over chat, men andelen øker kraftig. I tillegg ser vi at unge i økende grad forventer at selskaper besvarer henvendelser på sosiale medier- dette er en helt ny trend. ‘Millenials’ forventer rask kommunikasjon og bedrifter må tilpasse seg deretter. En chatbot kan bidra til å besvare kunder i disse nye kanalene, døgnet rundt.

Et viktig kriterie for slike chatbotter er at løsningene benytter språkteknologi og maskinlæring, som sørger for at datamaskiner forstår meningen i menneskers naturlige språkbruk. Systemet må kunne håndtere skrivefeil og forskjellige ordstilling i setninger.

Dette foredraget gir innsikt i erfaringer fra et slik prosjekt hos sio.no, hvordan løsningen vil videreutvikles fremover, og hvilke samfunnsrelaterte behov som i fremtiden kan bli dekket ved bruk av kunstig intelligens i dette formatet.

Om Arash Saidi

Det Arash brenner mest for her i verden er å sette kunstig intelligens i en praktisk kontekst, og hjelpe andre å forstå hvordan de best mulig kan utnytte potensialet i AI.

Han startet Convertelligence sammen med John Antonio Nilsen i 2016 . De driver med kunstig intelligens, herunder maskinlæring og språkteknologi og teller i dag 18 ansatte.

Han har en mastergrad i Informatikk: språk og kommunikasjon fra UiO med fokus på språkteknologi, i tillegg til å ha en mastergrad i Østasiatiske Studier med fordypning i kinesisk filosofi. På UiO jobbet han på flere forskningsprosjekter som har ledet til publikasjoner, holdt foredrag på konferanser og var med på å lage den første norske akademiske ordlisten.