Case Foredrag

Idun Ramstad

Bouvet, UX-designer

Maria Nørregaard

Oslo Origo, tjenestedesigner

Atferdsdesign i praksis: Om det å tørre utfordre de tradisjonelle prosessene

Origo er Oslo kommunes egen digitaliseringsetat, og består av ulike produktteam som utvikler proaktive innbyggertjenester for å forbedre og forenkle hverdagen for innbyggerne i Oslo.

Idun og Maria vil dele sine erfaringer fra Team Dataspeilet, som blant annet har utviklet en OKR-tracker for å administrere mål og nøkkelresultater i Oslo kommune, samt et dashboard for å synliggjøre produkt-teamenes effekt og verdiskapning. Sammen skal disse tjenestene sikre at teamene holder fokus og skaper verdi for innbyggerne i Oslo kommune.

Det siste året har Idun og Maria vært gjennom en spennende reise (som fortsatt er pågående), der de erfarte at den tradisjonelle designprosessen ikke alltid skaper gode resultater, og at fokuset på å utvikle et produkt kan distrahere fra de underliggende behovene. Midtveis har de endret til en atferds-sentrert tilnærming, og utforsker nå hvordan atferdsdesign kan brukes for å forbedre rapporteringsprosessen i Origo.

Dette er en historie om hvordan den tradisjonelle designprosessen ikke alltid gir gode resultater, og om det å tørre å utfordre oppdraget og designprosessen ved å sette atferd sentralt i produktutviklingen.

Om Idun Ramstad

Idun jobber i konsulentselskapet Bouvet, og har siden våren 2022 vært utleid som UX-designer på Team Dataspeilet hos Oslo Origo. Her jobber hun sammen med utrolig flinke folk med produktutvikling av både nye og eksisterende tjenester, for å synliggjøre effektene og verdiskapningen av Origos produktteam. Idun har en mastergrad fra NTNU, og skrev blant annet masteroppgave om hvorfor og hvordan designere kan bruke atferdsdesign i prosjekthverdagen sin.

Om Maria Nørregaard

Maria jobber som tjenestedesigner i Oslo Origo, har solid kommunal erfaring og digger å jobbe for å gjøre Oslo til en enda bedre by å bo og leve i. Hun har BA i industriell/concept design, og en MA i co-design fra Det Kongelige Danske Akademis Designskole. Parallelt med jobben i Origo er hun i gang med en executive MA i Systemorientert design ved AHO.