Foredrag

Asgeir Døhl Dybvig

Direktoratet for e-helse, Innovasjon- & designantropolog

Atferdsdesign – design i en større sammenheng

Hvordan designe for å hjelpe folk endre hvordan de handler i dagliglivet.

Skal vi ha et bærekraftig offentlig helsevesen i framtiden må vi vri helsetjenestene fra sykdomsbehandling utført av spesialister til forebygging og helsefremming gjort av hver enkelt av oss. Dette handler om de tusenvis av små valg og ubevisste handlinger vi gjør i hverdagen.

For designere innebærer det at vi må tenke design i en større sammenheng: Vi må designe for atferdsendring, ikke bare interaksjon med en skjerm.

Dette vil uansett tvinge seg fram med nye teknologier der digitale og fysiske virkeligheter flettes sammen (Wearables, IoT , AR ++).

Presentasjonen viser praktisk anvendelse av modeller for atferdsendring.  Hvordan vi påvirker og påvirkes av våre sosiale, digitale og fysiske miljø.

Modellene i presentasjonen er basert på nyere nevrovitenskap, psykologi og antropologi, i tillegg til utøvende disipliner som improvisasjonsteater og mindfulness. Presentasjonen gir eksempler fra helseteknologi og enkle praktiske øvelser for deltakerne.

Om Asgeir Døhl Dybvig

Asgeir Dybvig er antropolog og seniorrådgiver i Direktoratet for e-helse.
Han jobber med funksjonelt design og tjenesteinnovasjon der digitalisering bidrar til å skape en ny helsetjeneste hvor vi som innbyggere spiller en mer aktiv rolle i oppfølgingen av egen helse.

Asgeir har jobbet i over 15 år med systemisk design, digitalisering og tjenesteinnovasjon innenfor samfunnssektorer som helse, immigrasjon, forsvar og justis.

I tillegg har han en lidenskap for å spille og undervise improvisasjonsteater og mindfulness.