Foredrag

Gro Mette Moen

Forbrukerrådet, Fungerende Fagdirektør

Dark patterns og etisk design

Om hvordan Google og Facebook benytter utspekulert design, forvirrende løsninger og «alt eller ingenting-valg» for å få oss til å dele mest mulig om oss selv.

I forbindelse med innføringen av nye personvernregler (GDPR) har Forbrukerrådet undersøkt hvordan selskapene undergraver pålegg og intensjoner om å gi oss større kontroll om hva vi deler og hvordan denne informasjonen blir benyttet.

Selskapene manipulerer oss til å «takke ja» til omfattende deling av personlig informasjon. Samme grep benyttes også i stor utstrekning av andre aktører på nett for å stresse eller dyttes oss til å ta beslutninger og gjennomføre kjøp.

Forbrukerrådet vil vise hva den utstrakte delingen av personlig informasjon kan føre til, og hvilke krav som bør stilles når det kommer til å gi brukerne reelle og opplyste valg.

Forbrukerrådets arbeid knyttet til dark patterns har resultert i 7 europeiske klager ulike datatilsyn for brudd i EU. Forbrukerrådet mottok i mars i år Edward Snowden Awards 2019 for arbeidet.

Om Gro Mette Moen

Gro Mette Moen arbeider for å sikre forbrukernes rettigheter i en digital hverdag. Sammen med kollegaene i Forbrukerrådet har hun fått global oppmerksomhet for å lest brukervilkår i 32 timer, avdekket massive sikkerhetsbrister i GPS-klokker for barn og plassert IoT-dukken Cayla på spionmuseum i Berlin. Gro Mette har presentert arbeidet med uetisk design og dark patterns i inn- og utland, blant annet for World Federation of Advertisers.