Foredrag

Frode Standal

Kantega, teknologisjef

Datadrevet kundeutvikling: Hva skjer når UXeren blir med på fisketur i datasjøen?

Hvordan kan man utvikle digitale produkter for stadig mer krevende brukere? Produkter som dekker viktige behov og som er enkle å bruke. UX’ere har tradisjonelt brukt kvalitative metoder som brukertester av prototyper, dybdeintervjuer og kanskje også teknologier som eye-tracking.

Men hva om dette suppleres med moderne datavitenskap der man systematisk samler inn adferdsdata og fakta om brukerne, og anvender kvantitative metoder til å lage en personalisert brukeropplevelse.

Jeg vil fortelle om hvordan maskinlæring kan brukes til å lage personas basert på ekte brukere og til å forutsi hva som bør være det neste brukeren vil være interessert i å kjøpe – og når. Jeg vil også komme inn på hva dette krever av kultur, kompetanse, tverrfaglighet og nødvendig teknisk infrastruktur.

Om Frode Standal

Frode er teknologisjef i IT-konsulentselskapet Kantega, og har lang fartstid som systemutvikler og systemarkitekt i både konsulent- og produktselskap.

Han brenner for innovasjon og forretningsutvikling, og har stor tro på eksperimentering, kontinuerlig læring og tverrfaglighet som virkemidler for kulturutvikling, motivasjon og verdiskaping.

De siste årene har teknologisjefen hatt spesielt fokus på datadrevet innovasjon. Han var sentral i et innsiktprosjekt hvor Kantega gjennomførte en rekke dybdeintervjuer med ledere i norske virksomheter om utvikling av datadrevne organisasjoner. Det ga stor innsikt i både utfordringer og muligheter, og hva som har vært suksesskriterier for de som har kommet lengst. Kundeutvikling er ett av flere områder hvor det å bli mer datadrevet kan gi stor verdi for virksomhet og brukere.