Foredrag

Arild Haugen

Telenor, Head of Design

Den Nye Designer-rollen

Designerrollen er nå langt større og mer omfattende enn organisasjonene ser ut til å ha oppfattet. Designerne har nå sentrale roller langt utover tradisjonell «designproduksjon».

Man beveger seg over i prosjektledelse, fasilitering av agile team, drivere av innovasjonsprosesser, strategiutvikling, prosessforbedringer, osv. Designerne er i ferd med å blir selve motoren i transformasjonsarbeidet som pågår i mange selskap.

Foredraget presenterer en modell for designarbeid i store selskaper og hvordan denne modellen utspiller seg i praksis i Telenor (og andre selskaper). Vi ser på de ulike rollene designere kan spille i et større selskap og hvordan design-thinking tas i bruk på stadig nye områder.

Om Arild Haugen

Head of Design i Telenor Norge, leder en designenhet med 40+ designere. Sentral i transformasjonsarbeidet i Telenor mhp. nye arbeidsformer (agile, lean, design-thinking)