Foredrag

Sinan Softic

Soft Design, lead designer

Design som sorgprosess

Hør en sann historie om opplevelsen av å miste et barn – fortalt fra et designperspektiv. Her får du innblikk i den emosjonelle reisen gjennom kontaktpunkter med sykehus, helsepersonell og begravelsesbyrå.

Du vil skjønne hvorfor designere er viktige bidragsytere i arbeidet for bedre rutiner og opplæring av ansatte på Norske sykehus.

Om Sinan Softic

Sinan har bred designerfaring i alt fra design av dashboard for Politiet, emballasjedesign for Mills Majones til tjenestedesign i forsikringsbransjen, for å nevne noen ytterpunkter. I tillegg til å benytte innsikt i brukerbehov for å designe engasjerende opplevelser, holder han også foredrag for designstudenter og engasjerer seg i frivillige organisasjoner med ideelle og allmennyttige formål.

Sinan har en mastergrad fra AHO og 10 års erfaring fra selskaper som Bouvet, EGGS Design og Sans. Han er svært opptatt av å ha med brukerstemmen i sitt arbeid og har med det skapt høyverdige produkt og brukeropplevelser på vegne av flere av Norges største merkevarer.