Foredrag
Adele
Fredrikke

Adele Stranger Heger

Accenture Interactive, Business Designer

Fredrikke Kvam

Accenture Interactive, Interaksjonsdesigner

Design Thinking fra start til …

Design Thinking er mer enn bare en metodikk med et sett metoder og verktøy. Det er en tenkemåte og tilnærming til problemdefinering og problemløsning, der vi setter mennesket i sentrum og designer tjenester rundt deres behov og opplevelser. Vi ønsker å inspirere til innovasjon som virkelig betyr noe ved å fokusere på å løse reelle problemer. Ved hjelp av en iterativ prosess med rapid prototyping, kryssfunksjonelle teams og konstant dialog med sluttbruker kan vi levere tjenester som skaper aha-opplevelser og på denne måten blir elsket over tid. Gjennom hele prosessen har man en leken og kreativ tilnærming til utfordringer som passer de aller fleste.

Vi vil presentere denne tenkemåten, og illustrere dette gjennom egne erfaringer fra prosjekter. Dette er prosjekter hvor Design Thinking har vært et fokusområde, men vi vil også trekke frem eksempler der dette er en mindre bevisst del av prosjekthverdagen.

 

Om Adele Stranger Heger

Adele er Business Designer og jobber til daglig med tjenestedesign overfor ideelle organisasjoner. Dette for å hjelpe organisasjoner til å skape innovasjon og henge med på utviklingen og digitaliseringen av samfunnet. Adele har en Master of Commerce: Strategy, Innovation & Entrepreneurship fra University of Sydney.

Om Fredrikke Kvam

Fredrikke er interaksjonsdesigner, og har master i Informatikk: design, bruk, interaksjon fra UiO. Fredrikke jobber til daglig på et prosjekt hos en stor telekom leverandør. Der jobber hun hver dag med å skape brukersentrerte og nytenkende designløsninger.