Case Foredrag

Ingeborg Ann Hjelle

Folkehelseinstituttet (FHI), Senior kommunikasjonsrådgiver

Ann-Kristin Norum Abrahamsen

Folkehelseinstituttet (FHI), webredaktør

Julie Johansen

Folkehelseinstituttet (FHI), Senior Kommunikasjonsrådgiver

#detvardenpandemien

Vinteren 2020 kom koronapandemien til Norge og fhi.no ble allemannseie over natten. Hvilke erfaringer har vi gjort oss gjennom to år med pandemihåndtering?

I dette foredraget går vi bak kulissene og ser nærmere på hvordan FHI har forsøkt å imøtekomme et umettelig informasjonsbehov for stadig flere brukergrupper. Vi viser konkrete eksempler på hvordan vi har jobbet med innhold, innsikt og teknisk utvikling i symbiose med instituttets andre digitale flater, og da særlig kanalene våre i sosiale medier.

Om Ingeborg Ann Hjelle

Ingeborg er utdannet medieviter, men med seg i bagasjen har hun også en bachelor innen kultur og kommunikasjon og et årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier. Før hun startet som rådgiver i FHI, jobbet hun noen år som nettredaktør og kommunikasjonsansvarlig for Institutt for medisinske basalfag på UiO.

Ingeborg jobber i dag fortrinnsvis med web, men har også hatt fagansvar for sosiale medier-kanalene i FHI både før og gjennom pandemien. Strategisk bruk av sosiale medier med brukerens behov for øyet står hennes kommunikasjonsfaglige hjerte nært. Her må glansede bilder og budskap om de store vyene raskt vike for essensen; hva er målgruppene opptatt av og hva trenger de fra oss? Direkte dialog med følgerne anses som gull, og hun passer på at tilbakemeldinger gjør FHIs kommunikasjon bedre – det være seg på nett, i media, på arrangementer eller i utarbeidelse av informasjonsmateriell og visuell kommunikasjon.

Om Ann-Kristin Norum Abrahamsen

Ann-Kristin er sosiolog og lektor. Hun har bakgrunn fra blant annet skoleverket, Norsk Teknisk Museum og SSB. I tillegg til bred erfaring i webarbeidets irrganger, har hun tidligere jobbet med pedagogisk tilrettelegging av forskningsformidling.

I dag arbeider Ann-Kristin som webredaktør i FHI og har ansvar for drift, forvaltning og teknisk utvikling av fhi.no i nært samarbeid med resten av redaksjonen. Hun holder brukerinnsiktsfanen høyt og liker å jobbe iterativt, samtidig som ingen oppgave er for liten; brutte lenker, stavefeil og gammelt innhold lever et farlig liv på hennes vakt.

Om Julie Johansen

Julie er utdannet farmakolog, men forlot forskningen til fordel for utdanning i markedsføring og deretter flere års arbeid i både software og bioteknologi. Til slutt landet hun på FHI og har siden bygget opp mange års erfaring innen webarbeid. 

Hun storkoser seg med besøkstall og brukerinnsikt, men er på sitt mest fornøyde når hun har slettet en stor haug av overflødige websider – for Julie “less is definitely more”.