Foredrag

Andreas Birger Johansen

Halogen, leder innholdsdesign

Åsmund Husabø Eikenes

Halogen, innholdsdesigner

En forsker og en retoriker tramper i UX-designernes bed

Hva skjer hvis du bruker vitenskapelig metode, både kvalitativ og kvantitativ, i innsiktsfasen av designprosjekter? Jo, funnene blir tydeligere, sikrere og nyttigere. Og hva skjer hvis alle funn og designvurderinger blir skrevet ut i klart, tydelig språk? Jo, innholdet blir mer presist, mer tilgjengelig og mer anvendelig.

Uansett hva vi jobber med, kommer vi tilbake til at grunnleggende, solid tjenestedesignmetode er vårt beste verktøy. Men design kan ikke løse alt alene. Når designere skal gjøre valg som påvirker tusenvis av innbyggere, er det viktig å ha et solid og godt dokumentert beslutningsgrunnlag forankret i anerkjent metode.

Og når designerne skal jobbe sammen med domeneeksperter, fagspesialister og jurister, i tillegg til produkteiere, arkitekter og utviklere, gjør et klart og tydelig språk at vi unngår misforståelser, rollesammenblandinger og andre utydeligheter. Prosessen blir åpnere og mer effektiv, og sluttresultatet treffer antakelig bedre.

Vi ønsker å dele det vi har lært fra samarbeid med tjeneste- og UX-designere i praktiske prosjekter, som Obos, Digdir, Forsvaret og Bymiljøetaten i Oslo kommune. Vær forberedt på et ærlig, underholdende og praktisk rettet foredrag med mange gode historier.

Om Andreas Birger Johansen

Andreas Birger Johansen er retoriker og tidligere kommunikasjonssjef, og har jobbet som designkonsulent i Halogen siden 2017. I dag leder Andreas Halogens studio for innholdsdesign, og jobber med digital produktutvikling og innovasjon rettet mot Forsvaret.

Andreas har lang erfaring med formidling fra scenen, blant annet 14 år som sanger i Oslo fagottkor.

Om Åsmund Husabø Eikenes

Åsmund Husabø Eikenes er biolog og tidligere kreftforsker. Han har blant jobbet i Kreftoreningen og undervist i formidling på Universitetet i Oslo. Siden 2021 har Åsmund jobbet som innholdsdesigner i Halogen, med spesielt ansvar for dataanalyse og innsiktsmetode. Åsmund har skrevet flere bøker, både fag- og skjønnlitteratur.