Foredrag

Siri Antonsen

NRK, tilgjengelighetssjef

Er min mor mindre verdt enn din mor?

I NRK ser de at det er god business å satse på tilgjengelighet og universell utforming. Det lønner seg faktisk å jobbe med dette. I tillegg bidrar det til inkludering og demokratisk deltagelse. I dette foredraget vil tilgjengelighetssjef Siri Antonsen dele sine personlige erfaringer.

NRK jobber med å lage tilgjengelige, digitale produkter hver dag. Det må vi, for tilgjengelighet er ikke en enkeltstående innsats, men snarere et tankesett. Man må åpne øynene for de mange og ulike behovene som finnes hos et sammensatt publikum. Og ta brukerne på alvor.

Norge har lovkrav om universell utforming på nett. Mange er usikre på nytten og ser det mest som en belastning. Målet med dette foredraget er å motivere og inspirere til videre arbeid med å gjøre tjenester tilgjengelige for alle.

Om Siri Antonsen

Siri er tilgjengelighetssjef i NRK. Hun har tidligere vært leder for tegnspråkredaksjonen i på samme sted. Utdanning innen ledelse, prosjektledelse og tegnspråktolking. Faglig erfaring med teksting, synstolking og hørbarhet.