Foredrag

David Johannes Krogh

Fjord, Nordic Design Director

Tuva Lunde Smestad

Fjord, Service Designer

Margareth Knutsen

Fjord, Group director Oslo, Nordic Service Design & Insights lead

Fjord Trends 2022: The New Fabric of Life

Hvert år fremhever Accenture trender innenfor næringsliv, teknologi og design. Fjord Trends er et resultat av et globalt designfellesskap hvor våre mer enn 2000 designere og innovatører samles for å bygge trendrapporten.

Årets Fjord Trends er den 15. i rekken, og fremhever 5 trender som er ventet å påvirke næringslivet og samfunnet i året som kommer. Det dominerende temaet i årets rapport handler om behovet for å svare på endringer i alle relasjoner. Vi bør definere hvordan vi – kollektivt og individuelt – bevisst syr sammen positive relasjoner for å skape et nytt «Fabric of Life» som er bra for mennesker, bedrifter og planeten. Fjord Trends 2022 forteller en felles historie om mennesker og deres forhold til planeten, teknologi, merkevarer og hverandre.

I vårt foredrag vil vi ta et dypdykk inn i årets Fjord Trends – hvordan vil dette påvirke mennesker, samfunnet og planeten, hvordan kan bedrifter og organisasjoner ta i bruk denne kunnskapen?

Om David Johannes Krogh

David er nordisk Design Director i Fjord. Han har lang fartstid i design- og konsulentbransjen blant annet som leder for design i Netcompany, designer i Halogen, EGGS Design og Designit. Han har bred erfaring fra både offentlig og privat sektor, med særlig vekt på tidlig innovasjon og større digitaliseringsprosjekter.

David brenner for at vi som bransje leverer nye og nyttige spektakulære produkter og tjenester – at våre designprosjekter skaper verdi i markedet for både mennesker og samfunnet. David jobber med trendene fra Fjord på tvers i Norden – både med søkelys på verdiskapning i prosjektene vi gjør og også med tanke på de viktige temaene trendene løfter frem. Vi får mere ut av digitaliseringsprosjekter og bruksopplevelse så snart vi ser prosjektene våre i en større sammenheng.

Om Tuva Lunde Smestad

Tuva er Tjeneste- og Interaksjonsdesigner i Accentures design- og innovasjonsbyrå Fjord. Tuva jobber med digital transformasjon i offentlig sektor, hvor hun anvender tjenestedesign og menneskesentrert metoder for å levere brukervennlige offentlige produkter og tjenester.

Tuva er også en publisert forfatter og ekspert på temaet conversational AI, personlighet og UX. Hun brenner for kommunikasjon og hvordan å forme et budskap gjennom ulike virkemidler, og spesielt hvordan dette påvirker brukeropplevelsen. Tuva har jobbet aktivt med Fjord Trends de siste årene og gleder seg hvert år til å spre budskapet og snakke om trendene i ulike arenaer.

Om Margareth Knutsen

Margareth leder Fjord Oslo, og brenner for å skape gode tjenester og prosesser, som gir høy verdi til både sluttbrukere og forretningsside. Hun har bred kompetanse innen brukersentrert prosess- og tjenesteutvikling, og lang erfaring i å drive målrettet innsikt- og analysearbeid fokusert mot både interne og eksterne brukergrupper i komplekse økosystem. Gjennom 14 års erfaring som konsulent og designer har hun jobbet med et bredt spekter av kunder innen både privat og offentlig sektor.