Foredrag

Monica Solheim Slind

DSS (Departementenes sikkerhet- og serviceorganisasjon), Webrådgiver

Hold kjeft og lytt!

Vi må ta brukerens behov på alvor når vi lager digitale tjenester, så hva gjør vi når brukeren sier en ting men gjør noe annet? Hva er egentlig brukeren ute etter? Og hvordan kan vi avdekke disse behovene?

Med over 1 million besøk på regjeringen.no hver måned sitter vi på en enorm mengde data, men det forteller oss bare «hva». Det forteller bare hva som skjer på nettsiden, hvordan de navigerer og hvor lenge de er på siden.

For å lage gode og brukervennlige nettsider må vi også avdekke «hvorfor». Vi må spørre. Skaffe tilbakemeldinger.

Hvordan stille de riktige spørsmålene for å finne ut behovene til dine brukere? Og gjøre analysen bedre ved å kombinere kvalitative og kvantitative metoder ?

 

Om Monica Solheim Slind

Monica er en nerd som elsker gode nettsteder, analyse, utvikling og brukeropplevelser. Hun jobber som webrådgiver for DSS (Departementenes sikkerhet- og serviceorganisasjon). Sammen med analyse-teamet leverer hun analyse på alle nettjenester som utvikles og forvaltes av DSS, fra regjeringen.no, intranettene til departementene og flere wordpress nettsider. Med bakgrunn som både webutvikler og webmaster er Monica genuint opptatt av at brukeren skal ha en god opplevelse på nett. Og at de skal få løst sine behov, enkelt og effektivt på nett! Ved å ta i bruk både kvalitative og kvantitative metoder, fra å se på statistikk, evaluere og brukerteste bidrar hun i videreutviklingen og utnytter potensialet i eksisterende funksjonalitet på nettet.