Foredrag

Mona Halland

Kjernepar, partner

Målfrid Jordet Ågotnes

Prosesssarbeid AS, Daglig leder

Human skills for designere

Som designere har vi en omfattende verktøykasse av metoder, som oftest med brukeren i fokus. Skal vi få til reell endring må vi utvide verktøykassa med kunnskap og verktøy som handler om de mer relasjonelle sidene: Hvordan vi gir motstand, står i motstand og utfordrer det etablerte – rett og slett hvordan vi jobber med folk og samarbeid.

Første skritt på veien er å forstå seg selv og egen rolle – hvordan du fremstår, hvordan du påvirker andre og hvordan du kan utnytte dine egne styrker til å skape gode relasjoner.

Dette foredraget tar for seg:

  • Forventninger til designrollen
  • Psykologiske mekanismer som hindrer og fremmer innovasjon og nyskaping
  • Praktiske “knagger” i arbeidet med relasjonell kompetanse
  • Et enkelt verktøy du kan ta i bruk umiddelbart for å forstå deg selv og andre bedre

Om Mona Halland

Mona Halland er spesialist i atferdspsykologi og har godt over 20 års erfaring innenfor skjæringspunktet mellom digitale løsninger, brukere og organisasjon. Hun er like opptatt av opplevelsen for brukerne som av samarbeidet for å lage løsningen og har jobbet både som konsulent, blant annet ni år i Netlife design. Hun har også jobbet «inhouse» i store offentlige og private virksomheter.

Sammen med Målfrid jordet Ågotnes driver hun programmet Modige konsulenter. I tillegg jobber hun med mannen sin, Are Halland, i Kjernepar AS.

I bunn har Mona en master i psykologi og en 2-årig spesialistutdannelse i organisasjonspsykologi. I tillegg har hun fordypning i gestaltpsykologi, coaching, sertifisering i Kjernekvadranten og teamprosessverktøyet Effect.

Om Målfrid Jordet Ågotnes

Målfrid har utdanning innen kommunikasjon, relasjonsbasert ledelse i organisasjoner og gestaltterapi. Hun har jobbet som rådgiver og med rekruttering og kompetanseutvikling digitale design- og teknologibyråer. I dag driver hun Prosessarbeid AS, som støtter bedrifter, team og individer i ulike typer utviklingsprosesser.