Foredrag

Mari Heibø-Bagheri

Accentur Interactive, Daglig leder

Andreas Qvale Hovland

Accenture Interactive, Design Experience Manager

Hvordan få til vekst og måle at design funker

Pandemien har fremskyndet behovet for å tenke nytt om hva opplevelser betyr for å oppnå forretningsvekst og verdiskapning. Et godt design alene er ikke lenger nok til å engasjere. Man må tenke mer helhetlig rundt hva man skal være for kundene og hvordan man skal møte dem.

For å klare dette må man bli en «Business of Experience» hvor hele organisasjonen er organisert rundt å skape verdi for brukerne. En viktig del av dette er å systematisk måle kundeopplevelsen og verdien av design slik at man kan knytte dette til forretningsmessige resultater.

I første del av sesjonen vil vi presentere konseptet «Business of Experience», BX og hvilke 4 ting du kan gjøre for å lykkes med transformasjonen fra UX til BX.

I andre del av sesjonen vil vi presentere det vi kaller vårt “CX metrics system”, et rammeverk for hvordan vi tenker på målinger av kundeopplevelsen på forskjellige nivå. De fire nivåene er:

  1. merkevare
  2. relasjon
  3. kontaktpunkt
  4. interaksjon.

Vi vil dele våre erfaringer med å definere de rette måleparameterne på de forskjellige nivåene – sammen med kunden og deres sluttbrukere, og hvorfor nettopp designere er ideelle til å være med i en slik prosess.

Om Mari Heibø-Bagheri

Mari leder Accenture Interactive som er Accentures «opplevelsesbyrå». Hun har bred kompetanse som tjenestedesigner og agil coach og 15 års erfaring fra å hjelpe virksomhetskritiske prosjekter i offentlig og privat sektor jobbe innovativt og brukersentrert for å løse sine kunder og brukeres utfordringer.

Mari har et sterkt engasjement for samspillet mellom brukers behov og de tekniske mulighetene teknologi gir og er opptatt av å lage gode løsninger som både løser brukerens reelle problemer og gir forretningsverdi.

Om Andreas Qvale Hovland

Andreas er Design Experience Manager i Accenture Interactive, og spesialiserer seg på brukerdrevet strategi og transformasjon. Han brenner for å designe gode brukeropplevelser, for å så finne ut hvordan vi skal skape disse og få organisasjoner med på laget. De siste årene i Accenture Interactive har Andreas jobbet primært med strategier for kundeopplevelse på C-level, der målinger av verdi har vært en sentral del av dette. Med en bakgrunn i business, organisasjonspsykologi og antropologi synes han det er spesielt spennende med nye muligheter som springer ut fra en dypere forståelse av brukeren.