Foredrag

Daniel Jacobsen Hasan

Netlife Design, teamleder og interaksjonsdesigner

Mer mangfold gir bedre tjenester og produkter

2 gode grunner og 3 ting du må gjøre for å få det til

Norge blir mer og mer mangfoldig, men menneskene som bruker produktene og tjenestene er ikke speilet av folka som designer disse produktene og tjenestene. ⅓ av Oslos befolkning har innvandrerbakgrunn, men designbransjen er fremdeles veldig heterogen, både med tanke på etnisitet, utdanning og alder. En så enfoldig gruppe kan ikke forutse behovene og utfordringene til det mangfoldet som faktisk bruker det vi lager.

Mer mangfold i designbransjen vil føre til bedre økonomiske resultater, og bedre produkter for brukerne. Det bidrar til at alle kan delta i samfunnet, slik at vi ikke utestenger folk fra å bruke våre tjenester på grunn av våre egne, underbevisste forutinntatte holdninger.

Det er flere måter du kan sikre mer mangfold, alt fra å skrive bedre stillingsannonser, til måten du gjennomfører jobbintervjuer. Du må vise frem mangfoldet du har, være stolt av det, og involvere så mange ekte og mangfoldige brukere du kan i designprosessen.

Mer mangfold er ikke noe man streber etter for å være politisk korrekt, eller idealistisk veldedighet – det vil lede til bedre resultater, bedre produkter og et bedre samfunn.

Om Daniel Jacobsen Hasan

Daniel har jobbet som UX-designer for Visma Software International, og har en mastergrad i industridesign fra NTNU. Når han ikke jobber som konsulent for kunder som Norwegian, Telenor eller Gjensidige, arbeider han med ledelse internt i Netlife og er ansvarlig for at en gjeng på 8 har det bra på jobb og får spennende prosjekter.

Han har også vært ansvarlig for et deltidsstudium i interaksjonsdesign ved IGM og underviser i interaksjonsdesign ved Høgskolen i Volda.

Daniel holder også kurs og foredrag om alt fra brukervennlighet og skjemadesign, til brukertesting og mangfold.