Foredrag
simen oliver ommundsen

Simon Oliver Ommundsen

No Isolation, Lead UX Designer

Fra null til KOMP på ett år – produktutvikling i 100 km/t

  • Hvordan lager man egentlig en dings på under ett år?
  • Hvordan får man en brukergruppe som ikke er interessert i teknologi til å elske produktet ditt?
  • Hvordan får vi alle i bedriften til å tenke som interaksjonsdesignere?

No Isolation hjelper mennesker ut av ensomhet og sosial isolasjon. Vi ønsker at alle skal ha muligheten til å delta i egen hverdag. Vårt første produkt er roboten AV1, for barn og unge med langtidssykdom.

Det siste året har vi i No Isolation utviklet et produkt for eldre som ikke mestrer eller ønsker å ta i bruk eksisterende kommunikasjonsløsninger – i warp speed 8!

Foredraget vil gi en grundig innføring i hvordan vi utvikler produkter i høy hastighet, og hvordan aktiv bruk av forskning og involvering av brukere bidrar til å informere prosessen vår – fra hypotese til produsert løsning.

Om Simon Oliver Ommundsen

Simon Oliver er Lead UX Designer i No Isolation og har tidligere erfaring som interaksjonsdesigner i en rekke start-ups som bl.a. Shoplabs og Snapsale. Han hadde også et kortere opphold i konsulentbransjen, før han startet i No Isolation. I No Isolation har han fulgt utviklingsprosessen av KOMP fra starten av, og jobber med bl.a. pilottester og videreutvikling av AV1, samt konseptutvikling av nye produkter og tjenester.

Ommundsen er en aktiv foredragsholder som snakker både om UX, designprosess og No Isolations arbeid mot sosial isolasjon og ensomhet.

Fotocred: Rannveig Nordlie