Case Foredrag

Kaja Drews

Posten Norge, tjenestedesigner

Helena Sylejmani

Posten Norge, forretningsutvikler

Sirkulærøkonomi + Posten = sant..?

Hvordan kan Posten Norge gjøre det enklere for folk å få tilgang på turopplevelser uten å måtte eie alt utstyr selv?

Gjennom dette foredraget vil deltagerne få innblikk i hvordan innovasjonsavdelingen til Posten har utforsket, testet og utfordret hvordan Posten kan tilrettelegge for et mer sirkulært friluftsliv.

Hør om hvordan vi har utforsket behov og muligheter gjennom innsiktsarbeid med potensielle sluttbrukere, eksperter og utleiere i form av spørreundersøkelser, intervjuer og testing av både digitale og fysiske prototyper. Hva bommet vi på og hva skulle til for å sikre at vi fikk testet løsningen i praksis med faktiske brukere?

«Turpakken» gir brukere forslag på utstyr til leie samt mat fra lokale aktører som kan passe til ulike situasjoner, som man kan justere og tilpasse slik at det passer ens behov. Få innblikk i hva som måtte til for å pilotere den digitale tjenesten «Turpakken» og teste kundeverdi i praksis på den Posten-eide markedsplassen AMOI, samt hvordan tjenesten gjør det i dag.

Om Kaja Drews

Kaja jobber som tjenestedesigner i Posten Norge sin innovasjonsavdeling, Digital Innovasjon, og er utdannet sivilingeniør i industriell design fra NTNU.

Om Helena Sylejmani

Helena trives som forretningsutvikler, også i Digital Innovasjon, og har en master i entreprenørskap og innovasjon fra NMBU.

Sammen er Kaja og Helena en uslåelig kombo og bidrar begge til å skape innhold på Posteninnovasjonshub sin instagram-konto med flere andre kollegaer!