Foredrag

Mona Sverrbo Halland

NAV, organisasjonspsykolog og tjenestedesigner

Cathrine Einarsson

NAV, tjenestedesigner

Tjenestedesign + organisasjonspsykologi = sant

De to fagområdene tjenestedesign og organisasjonspsykologi utfyller hverandre godt, og kan ha stor gjensidig glede av å finne sammen.

Tjenestedesign handler om å få organisasjoner til levere gode tjenester, ved å sette brukeren i sentrum gjennom samskaping, helhetstenkning og et visuelt språk. Men altfor ofte ender det opp med en 8 meter lang kundereise på glanset papir. Og egentlig er det jo da jobben starter, når endringene skal realiseres.

For å få til gode løsninger i praksis er tjenestedesigneren avhengig av å skape et godt samspill mellom individer, grupper og team, både på kunde- og leverandørsiden. Nettopp det som organisasjonspsykologi handler om. Og organisasjonspsykologer på sin side kan ha enorm nytte av å bruke verktøy og tilnærminger fra tjenestedesign.

I dette foredraget går Mona gjennom konkrete caser og problemstillinger der jeg har brukt metoder fra begge fagfelter, og deler erfaringer, tips og gode råd. Foredraget er ikke bare relevant for tjenestedesignere, men også for designere, nettredaktører, konsulenter og andre som ønsker bedre samspill mellom team, individer og organisasjoner.

Om Mona Sverrbo Halland

Mona har jobbet med brukeropplevelse og tjenestedesign i 20 år, samtidig som hun har master i psykologi med spesialisering i organisasjonspsykologi. De siste årene har hun jobbet i grenselandet mellom de to fagområdene, og gjort seg mange erfaringer fra samspillet mellom dem.

Hun har jobbet både som konsulent i bl.a. Netlife Design, Mindshift og Halogen, og som inhouse i Telenor og Ehelsedirektoratet. For tiden jobber hun med tjenestedesign og organisasjonsutvikling i NAV.

Om Cathrine Einarsson