Foredrag Keynote

Fredrik Matheson

IXDA Oslo, daglig leder / Bekk, kreativ leder

UX må bli voksen

Design og UX har brukt de siste 20 årene på å bli en stor og innflytelsesrik bransje. Vi har tatt vår plass ved «bordet».

Men som fagfelt er UX ungt og fullt av mangler. Et felles faglig fundament er fraværende. Forståelsen for lovverk og standarder er svak. Rekrutteringen puslete. Antall studieplasser for få. Etter- og videreutdanningene fraværende. Veiene inn i faget for snevre.

Er UX-bransjen voksen? Tar den seg på alvor som profesjon? I grunnen ikke.

En moden og velfungerende profesjon …

  • Bygger systematisk opp et eget faglig fundament
  • Tilbyr sine fagfolk gode måter å holde seg oppdatert på
  • Påvirker lovverk, regler og retningslinjer som angår en
  • Sørger for velfungerende rekruttering til sitt felt
  • Har mekanismer for å håndtere uønsket adferd

… og mye mer

I dette foredraget tar Fredrik Matheson opp hvorfor UX i dag har store utfordringer. Vi ser så på hvordan UX kan bli en velfungerende profesjon som kan lede digitaliseringen inn på et bedre spor.

Om Fredrik Matheson

Fredrik er kreativ leder i Bekk,og en av de virkelig store ildsjelene i UX-bransjen. I sin rolle som leder for IxDA står han bak mer enn 150 meetups, seminarer og workshops, og han legger stadig mer energi inn i å få brukerfokus til å bli en drivkraft for næringsutvikling.

Vi gleder oss til å høre hans perspektiver på bransjen og hva vi kan gjøre for å bidra enda mer positivt inn i virksomhetene vi jobbe i og for.