Hold foredrag

Vi ønsker oss inspirerende caser og foredrag om digitale brukeropplevelser. Gå i dybden på et bestemt tema eller del erfaring fra et prosjekt som har tryna eller virkelig lykkes. Innlegg med praktisk nytte for erfarne fagfolk vil bli prioritert.

Målgruppen er fagfolk som jobber med digitale flater. På Yggdrasil møter du blant annet: interaksjonsdesignere, nettredaktører, grafisk designere, frontend-utviklere, informasjonsarkitekter, tjenestedesignere, markedsførere, strateger og rådgivere.

Frist for å sende inn bidrag er 24.12.2021.