Keynote

Anette Mellbye

Strategirådgiver (f.d. Adm. Dir. Aftenposten Mobil)

Business-rasjonalet for UX. Et spørsmål om overlevelse.

I digitalmarkedet er konkurransen beintøff: konkurransen er global, inngangsbarrierene er lave og winner-takes-all aktører som Google og amazon setter stadig nye og høyere standarder.

Med tøffere konkurranse blir gode kunde- og brukeropplevelser viktigere. Kunden må settes i sentrum for alle valg fordi kunden krever friksjonsfrie kundeopplevelser – levert «on demand».

Derfor blir UX forretningskritisk.

Gode toppleder forstår dette. Men dagens endringstempo og tilgangen til stadig nye teknologier gjør at kundeproblemer kan, skal og må løses på nye måter. Dette stiller også UX-designerne under sterkt press. Det holder ikke lenger å fokusere på en teknologiplattform. Også UX- designere må stille seg spørsmålet: Hvilke grunnleggende problem er det bedriften forsøker løse, og hvordan kan nye teknologier bidra til å løse dette kundeproblemet på en mer fremtidsrettet måte?

Gode UX-designere forstår dette.

Om Anette Mellbye

Anette Mellbye har jobbet i en rekke teknologi- og utviklingsrelaterte stillinger i Schibsted-konsernet. De siste årene har hun bygget opp og ledet Aftenposten Mobil AS. I fire år hadde hun ansvar for den plattformen som transformerer mest – mobilen, i den bransjen som – til nå – er blitt disruptert hardest, nemlig mediebransjen.

Hun var initiativtager til Aftenposten konferanserekke «Teknologi og Fremtiden arbeidsmarked», og deltar aktivt i debatten om hvordan Norge og norsk næringsliv må omstille seg. Mellbye inngikk også i et globalt team som har som oppdrag å fasilitere transformasjonen av Schibsted fra et tradisjonelt hierarkisk og desentralisert konsern tilstede i 31 land, til en global matrise-organisasjon; der produkt og teknologi går på tvers. Denne transformasjonen er ikke minst et svar på konkurransen Schibsted møter fra aktører som Facebook og Google.

Mellbye er nå rådgiver innen strategi/transformasjon, samt styremedlem i XXL, NTB og Ullevaal Stadion Group.