Keynote
Ram Yoga

Ram Yoga

Computas, Fagansvarlig brukeropplevelse

Slik blir du en bedre historieforteller

Hvordan bli bedre på å formidle komplekse budskap? Hvordan overbevise?

Historiefortelling er en av de viktigste ferdighetene en dyktig designer bør mestre ved siden av designhåndverket.

Ved å bruke historier kan du formidle komplekse budskap på en enkel måte som resonnerer hos, og overbeviser, dine interessenter. Gode historier kan både underholde, engasjere og belyse, og dermed gi deg større påvirkningskraft til å få gjennom de gode løsningene.

I dette foredraget tar vi for oss teknikker og strukturer som brukes i historiefortelling. Å bli en god historieforteller krever trening, så du får også tips til hvordan du kan trene for å bli en bedre historieforteller.

Om Ram Yoga

Ram Yoga fikk toppscore for sitt foredrag på Yggdrasil i fjor, i forfjor og året før der..  Og så er han hyggelig også! Derfor spesialinviterte vi han i år til å dele litt hemmeligheter om historiefortelling.

Ram er til daglig fagansvarlig for brukeropplevelse i Computas og har 20 års erfaring med design av brukervennlige tjenester og applikasjoner. Han har jobbet for både oppstartsbedrifter og store institusjoner som Skatteetaten, Politiet og Mattilsynet. Ram er brennende opptatt av brukervennlighet og design og holder jevnlig foredrag innen fagfeltet.