Keynote

Paul Chaffey

Statssekretær for digitaliseringsministeren

Norges strategi for digitalisering og innovasjon

– og hva dere som jobber med digitale brukeropplevelser må bidra med for at vi skal lykkes

Norge har fått sin første digitaliseringsminister og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er i gang med å lage Norges første stortingsmelding noen gang om innovasjon i offentlig sektor, på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer.

Vi er derfor veldig glad for at statssekretær Paul Chaffey kommer til Yggdrasil for å fortelle litt om hvilke oppgaver som venter og hva vi som jobber med brukeropplevelse kan bidra med.

Om Paul Chaffey

Paul Chaffey er et av de mest interessante menneskene innen norsk politikk. Han har selv uttalt at han har gått fra å være rød-grønn til blå-grønn og om vi kikker på CV-en hans er den full av spennende roller. Han har vært leder for Sosialistisk Ungdom, stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, styremedlem i Statoil og Universitetet i Oslo, styreleder i NUPI, direktør for bransjeforeningen Abelia (NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter) og statssekretær for tre Høyre-statsråder.

Fellesnevneren for mange av rollene Chaffey har engasjert seg i er at det ofte dreier seg om teknologi og læring. Derfor gleder vi oss ekstra mye til å høre hva han har å fortelle om arbeidet med moderniseringen av Norge.