Kjøpsbetingelser

Angrerett

Det er ikke angrerett ved kjøp av billetter til Yggdrasil, påmelding er bindende.
Deltakere som er forhindret fra å møte, kan erstattes med en annen deltaker. Dersom du vil overføre din(e) billett(er) eller har andre henvendelser ta kontakt på post@dataforeningen.no.

Avlysning

Dersom konferansen blir avlyst av arrangør (pga. av situasjoner innenfor vår kontroll) vil billetten bli refundert. Det kan ta inntil to uker før refusjonen går gjennom, beløpet vil utbetales til kort/bankkonto som det ble innbetalt fra.

Dersom konferansen blir helt eller delvis rammet av «Force majeure» (ekstraordinære situasjoner som faller utenfor vår kontroll), vil våre forpliktelser til deg falle bort. Vi vil da varsle om dette uten ubegrunnet opphold. Eksempler på force majeure (ikke utfyllende): Krig, terror, streik, naturkatastrofer, vær, sykdomsutbrudd m. flere.

Endringer i arrangementet

Det kan forekomme endringer i programmet og av foredragsholdere, dette gir ikke rett til tilbakebetaling eller heving av kjøp.