Miniforedrag
Stine Camilla Bjerkestrand

Stine Camilla Bjerkestrand

Direktoratet for e-helse, Avdelingsdirektør Avdeling redaksjonen Helsenorge.no

Innholdsstrategi: Slik samler vi helse-Norge til ett pasient­informasjonsrike

Hvordan få alle aktørene i helsesektoren til å bygge én digital, felles og kvalitetssikret innholdstjeneste for innbyggerne? Med over 25 innholdsleverandører på lag og fem års fartstid, er helsenorge.no blitt et nettstedet med over en million besøk i måneden. Nå videreutvikles innholdstjenesten for å være relevant og nyttig kilde også fremover.

Foredraget handler om innholdsstrategi og hvordan dette fagområdet må utvikle seg i takt med teknologien.

Vi deler tre suksesskriterier og én feil fra arbeidet med å gjøre helsenorge.no til:

  • En foretrukken kilde for folk med spørsmål om helse, sykdom, diagnoser og rettigheter
  • Et attraktiv samarbeid for helseaktører med svar på brukernes spørsmål
  • En fremtidsrettet og fleksibel innholdsløsning

Foredraget passer for hele målgruppe til Yggdrasil, men kanskje spesielt for nettredaktører og informasjonsarkitekter.

Om Stine Camilla Bjerkestrand

Stine Camilla Bjerkestrand er leder av redaksjonen for helsenorge.no. Hun har bakgrunn som strategikonsulent i Netlife Research og har mer enn 15 års fartstid som redaktør og leder for nettsteder. Faglig bakgrunn har hun fra journalistikk, innovasjon og ledelse. Stine brenner for å utvikle digitale tjenester som tar brukerbehov og teknologiske muligheter på alvor.