Workshop

Hanne Finnøy

Brønnøysundregistrene, UX-designer

Veronica Svarverud

Knowit, UX Lead

Ine Fahle

Accenture Interactive, funksjonell arktiekt

Altinn: Hvordan skal fremtidens tjenester oppleves? (NM i prototyping)

Bli med å skape innovasjon i offentlige tjenester!

Regjeringen skriver i «Digital Agenda» at det offentlige skal lage helhetlige tjenester med brukeren i sentrum, hvor informasjon om deg kun trenger å oppgis én gang, på tvers av det offentlige og private. Hovedmålet er å skape en enklere hverdag og effektivisere bruken av samfunnets ressurser.

Altinn ønsker derfor å invitere til en tjenestedesign-workshop, hvor hensikten er å sammen se på ønsker og muligheter for fremtidens digitale tjenester for offentlig og privat sektor. Målet er å skape relevante, gode og helhetlige tjenester som tar utgangspunkt i sluttbrukernes livssituasjon og kontekst.

Altinn utfordrer derfor designmiljøet til å komme opp med idéer og konsepter som vil bidra til å forenkle hverdagen for næringsdrivende og innbyggere i Norge.

Altinn jobber kontinuerlig med å forbedre sine løsninger, og avstanden er relativt kort fra forslag og innspill til faktiske endringer. Her har du altså mulighet til å påvirke hvordan Altinn vil utvikle seg i årene som kommer.

Gjennom dialog, erfaringsdeling og praktiske oppgaver jobber workshop-deltagerne sammen for å skape innovasjon rundt fremtidens digitale tjenester.

Konseptene som utvikles er med i årets «NM i Prototyping».

Om Hanne Finnøy

Hanne er UX-designer ved avdeling for Digitalisering i Brønnøysundregistrene, hvor de har ansvaret for blant annet Altinn. De siste årene har fokuset vært på redesign av Altinn, og hvordan organisasjonen kan jobbe mer designdrevet og brukerorientert. Hun har tidligere jobbet som UX-designer i Telenor, og har en bakgrunn fra Industriell Design ved NTNU.

Om Veronica Svarverud

Veronica er UX-lead i Knowit og har 12 års erfaring med UX og designprosesser, og har det siste året har jobbet for Brønnøysundregistrene og Altinn. Hun motiveres av å skape verdifulle, effektive og helhetlige tjenester hvor hele kundereisen er i fokus. Tidligere har hun jobbet i både Posten og Telenor, og har en mastergrad i informatikk fra UiO.

Om Ine Fahle

Ine er fra Accenture interactive og jobber som funksjonell arkitekt på Altinn. Hun har mer enn 7 års erfaring med Altinn og offentlige tjenester. Hun brenner for å skape de beste opplevelsene for samfunnet. I tillegg til Altinn har hun jobbet som designerleder på prosjekter i hovedsak i varehandel i Sverige, blant annet hos et globalt klesmerke, Velux og SAS. Hun har en mastergrad i Digitale medier fra UiO.

 

I tillegg vil Jan Håvard Skjetne fra Sintef (og Yggdrasilkomiteen) bistå med fasilitering av selve NM i Prototyping.