Workshop

Benedicte Lysaker

Making Waves, business designer

Business Design (intro)

Lær å lage produkter og tjenester som folk digger og som sikrer lønnsomhet i virksomheten. Kom til introworkshop i business design!

Business design hjelper deg med å forutse om løsningen din er levedyktig eller ikke. Lær deg å teste ut ideer med kreative verktøy og prinsipper innenfor business design som gjør deg bedre rustet til å skape levedyktige løsninger.

Vi går igjennom verktøy som Business Modell Canvas og Value Proposition canvas. Når du prøver ut og lærer disse verktøyene ser du hvordan du kan implementere dette i designprosjektene dine, og dermed sikre at valgte løsninger og ideer blir økonomisk levedyktige samtidig som de er attraktive for brukerne.

Deltaker vil sitte igjen med enkle forretningsgrep de bruker sammen med egen designkunnskap i utvikling av nye tjenester og konsepter.

Fagnivå:
For deg som har jobbet litt med design thinking og brukersentrert utvikling, men ikke direkte med verdiskapning og forretningsmodellering, eller at du ønsker å lære mer om forretningsperspektiver inn i designprosjekter

Om Benedicte Lysaker

Benedicte har bakgrunn som serie-gründer og har kjent på kroppen hvordan det er å utvikle konsepter uten å ta nok hensyn til forretningsaspektet. Hun er engasjerende, elsker å dele kunnskap og kan garantere god stemning og spennende utfordringer