Workshop

Marte Wiik

Karabin Sans, tjenestedesigner

Kristin Birkeland

Karabin Sans, tjenestedesigner

Design Thinking for innovasjon og tjenestedesignprosesser

Trenger du eller din bedrift inspirasjon og verktøy for å tilby nye og forbedrede tjenester og helhetlige brukeropplevelser?  Denne workshoppen i Design Thinking gir deg praktisk trening og en rekke verktøy som hjelper deg i en innovasjonsprosess.

Workshoppen passer for både designere og «ikke-designere» innenfor alle fagfelt. Du vil jobbe sammen med andre for å få praktisk erfaring med alle fasene i design thinking. Målet er at du skal forstå metodikken slik at du kan hente ut større gevinster av eksisterende og nye tjenester og produkter.

Om Marte Wiik

Marte er en erfaren tjenestedesigner og kursholder som har bistått små og store bedrifter, reiseliv og kommuner med kompetanserettede tiltak. Marte bruker metoder innen designdrevet innovasjon for å hjelpe næringslivet med bærekraftig vekst og utvikling.

Marte er en jordnær og dedikert person som er i sitt ess når hun får planlegge, organisere og lede kurs og workshops.

I løpet av de siste årene har har Marte lagt til rette for flere unike løsninger på fysiske og digitale kurs – alt fra digital historiefortelling for reiselivsbedrifter, innovasjonsrådgivning for nye markeder for fiskerinæringen i Nord-Norge til kurs i design thinking for reiselivsnæringen, forsikring og handel.

Om Kristin Birkeland

Kristin er en erfaren tjenestedesigner og kursholder med en mastergrad i psykologisk vitenskap. Hun er spesielt interessert i å forstå menneskers adferd og interaksjon. Siden 2016 har hun brukt design thinking som metode i sitt virke som forretningsutvikler og tjenestedesigner for å skape produkter og tjenester som setter brukerens behov i sentrum

Kristin er kjent for å være positiv, hjelpsom og nysgjerrig. Hun er opptatt av å avdekke og formidle ulike brukerbehov, både mellom kunde og selskap, men også innad i organisasjoner hvor ulike fagområder skal samarbeide. Hun er en god kommunikator og har stort fokus på å skape felles forståelse knyttet til behov og mål. Hun arbeider også intern med opplæring i gevinstrealisering