Workshop

Nora Langleite Jancey

Bouvet, Service Designer

Effektiv idégenerering i tverrfaglige team

I denne workshopen vil du lære å bruke anerkjent og ny metodikk for å få i gang kreativiteten. Og MERK: Alle kan være kreative, gitt de riktige rammene.

Alle opplever å møte utfordringer som man ikke nødvendigvis klarer å løse effektivt og innovativt. Noen ganger jobber man i tverrfaglige team med komplekse samfunnsproblemer. Andre ganger står man ovenfor mindre utfordringer som må løses raskt.

I workshopen vil du jobbe med å idégenerere både enkle og mer komplekse problemstillinger. Etter workshopen skal du ha lært en håndfull praktiske metoder, med ulike tilnærminger, som du umiddelbart kan ta i bruk i eget virke.

Om Nora Langleite Jancey

Nora er en designer med fokus på gode tjenester der brukeren er i sentrum. Hun har en mastergrad i design fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo med hovedretning innenfor tjeneste- og interaksjonsdesign.

Med bakgrunn også innenfor pedagogikk og kunstfag ser Nora ofte kreative løsninger for gjennomføring av ulik metodikk gjennom hele designprosessen, og finner nye vinklinger for å forbedre allerede eksisterende metoder. Nora formidler godt med en pedagogisk tilnærming i workshops, kurs, undervisning og prosjekter som gir en bedre forståelse og forankring. Noen av kursene Nora holder er spesialtilpasset til kunder og andre er åpent for ulike aktører å kunne delta på.

Under fasilitering av ulike kurs og workshoper gjør Nora alltid gode tilpasninger og justeringer når hun ser behovet for endringer, noe som er spesielt viktig under korte workshoper.