Workshop
Ram Yoga

Ram Yoga

Computas, Business & Service Design Director

Historiefortelling

Har du lyst til å bli en bedre historieforteller? I denne workshopen tar vi for oss teknikker og strukturer som brukes i historiefortelling. Å bli en god historieforteller krever trening, så brett opp ermene; du vil skape, formidle og få tilbakemeldinger på en historie i løpet av seansen!
Workshopen passer for alle som ønsker å bli bedre på å formidle komplekse budskap og overbevise.
Historiefortelling er en av de viktigste ferdighetene en dyktig designer bør mestre ved siden av designhåndverket. Ved å bruke historier kan du formidle komplekse budskap på en enkel måte som resonnerer hos, og overbeviser, dine interessenter. Gode historier kan både underholde, engasjere og belyse, og dermed gi deg større påvirkningskraft til å få gjennom de gode løsningene.

Om Ram Yoga

Ram er fagdirektør for forretnings- og tjenestedesign i Computas og har mer enn 20 års erfaring fra digital produkt- og tjenesteutvikling. Han har jobbet for både små oppstartsbedrifter, store selskaper som Hafslund og Aker Solutions, og institusjoner som UDI, Politiet og Mattilsynet.

Ram er brennende opptatt av design og brukeropplevelse og holder jevnlig foredrag innen fagfeltet. Han er også et kjent fjes på Yggdrasil, der han alltid scorer høyt på tilbakemeldingene fra deltagerne. Hvorfor det? Det kan hende han kan en ting eller to om historiefortelling!