Workshop

Anniken C. Strøm

TeamFokus, Prosessveileder

Kari Anne Solfjeld Eid

Hoi! Oslo, Gründer og designer

Silje Gabrielsen

Hiro Futures, Chief Design officer

Hvordan skape høypresterende og tillitsfulle team?

Denne workshopen vil gi deg både kunnskap og forståelse av hvordan du kan få alle på et team til å samarbeide effektivt mot et felles mål.

Team blir dessverre ikke høypresterende av seg selv – derfor ender mange opp med dårlige opplevelser, ineffektivitet, misforståelser, konflikter og verst av alt, dårlige resultater når de skal samarbeide med andre.

Du vil her få innsikt i de viktigste forskningsbaserte modellene som forklarer hva som fremmer og hva som hemmer utvikling av team og grupper. Du vil få vite det viktigste som du selv og andre bør gjør, og ikke gjøre. Enten du er leder eller medlem av et team, vil dette gi deg bedre forutsetninger for å bidra til at du og ditt team kan prestere best mulig. Du vil også få erfare og teste noen av de viktigste kommunikasjonsverktøyene som må til for å bygge tillit og samhold i grupper.

Takket være erfaringsbaserte opplevelser hvor du får testet ut noen av de viktigste modellene, vil du kunne ha nytte av det du lærer her, både umiddelbart og på lengre sikt.

Workshopen er tilrettelagt for at alle skal kunne få noe helt konkret som de kan bruke i sin hverdag i samarbeid med andre.

Om Anniken C. Strøm

Anniken C. Strøm har vært daglig leder og sertifisert prosessveileder i 24 år i TeamFokus AS (etablert i 1996). Hun har solid økonomibakgrunn med en MBA fra Babsom College og 10 års internasjonal erfaring i bank, finans og oljebransjen. Videre har hun spesialisert seg innen både lederutvikling fra den svenske Forsvarshøgskolen samt organisasjons-utvikling fra Norsk Gestalt Institutt.

Om Kari Anne Solfjeld Eid

Kari Anne Solfjeld Eid startet Hoi! Oslo i 2017 fordi hun ville jobbe med bærekraft, og var lei av å jobbe motstrøms som designer. Fra årene som eliteseriespiller i håndball har hun masse kunnskap om kultur og kollektivets kraft, og ikke minst hva som skal til for å prestere med et team. Hun har som mål å drive den arbeidsplassen hun alltid har drømt om å jobbe ved.

Om Silje Gabrielsen

Silje Gabrielsen har startet Hiro Futures og jobber med forskning på menneske-robot samarbeid og kunstige sosiale egenskaper. Hun har siden Hyper Island vært opptatt av hvordan man skaper effektive team og trives best i et tverrfaglige miljø hvor samarbeid på tvers av disipliner er med på å skape helt unike løsninger. Hun er opptatt av å skape en lærende kultur slik at hele teamet tar ansvar for å forbedre både produkt og prosesser.