Workshop

Nora Langleite Jancey

Bouvet, designer

Tommy Alexander Johansson

Bouvet, Tjenestedesigner

Idegenerering og problemløsning: Kort spiller en rolle

Idegenerering handler om å bruke kreative rammeverk for å lage ideer og konsepter for å løse problemer basert på innsikt. Design og designmetodikk er i vinden som aldri før. Det er blant annet den kreative måten designere løser problemer på som nå blir verdsatt i flere og flere fagfelt.

Nora og Tommy fra Bouvet har utviklet et verktøy i form av en kortstokk for å drive idegenerering framover, i tillegg til å forenkle fasilitator sin rolle i workshops og/eller kurs.

Med utgangspunkt i hva slags roller og rolledynamikk man foretrekker i en teamsammenheng, er kortstokken et verktøy for å fremprovosere det ultimate samarbeidet. Dette er en workshop med en praktisk tilnærming der deltakerne skal få prøve ut metodeverket og generere ideér for en fiktiv case.

Dette er en del av en større workshop, men fokuset i denne delen ligger i idègenereringsfasen av en større designprosess. Deltakerne blir satt i grupper, og blir utlevert et problem de skal generere ideér på, dere vil få alt nødvendig utstyr utdelt på workshopen.

Om Nora Langleite Jancey

Nora er en designer med stort fokus på gode tjenester der brukeren er i sentrum. Hun har en mastergrad i design fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo med hovedretning innenfor tjeneste- og interaksjons design. Hun starter prosesser med et helhetlig blikk på tjenesten for å få en breddeforståelse av tematikken hun setter seg inn i.

Som designer er Nora flink til å sette seg inn i brukerne sine, og søker alltid den beste opplevelsen for brukeren i løsningen. Med en stor forståelse for brukere er hun dyktig på å bryte ned store komplekse tematikker til mindre problemstillinger og ser løsninger tilpasset til brukerens behov.

Med bakgrunn også innenfor pedagogikk og kunstfag ser Nora ofte kreative løsninger for gjennomføring av ulik metodikk gjennom hele designprosessen, og finner nye vinklinger for å forbedre allerede eksisterende metodikk.

Nora tror de beste resultatene kommer fra tverrfaglig samarbeid, da man kan dele og diskutere fra forskjellige ståsteder og fagfelt. For å forklare og beskrive komplekse systemer bruker hun hyppig visualisering som redskap.

Om Tommy Alexander Johansson

Tommy er en designer med stort fokus på bruker og brukersentrert innsiktsarbeid. Med tjenestedesign- og design thinking godt etablert i sin arbeidsstruktur og tankegang, sikrer det prosesser der brukeren er i sentrum. Han har alltid øye på det store bildet, selv når han jobber detaljert. Tommy tror de beste resultatene kommer fra tverrfaglig samarbeid, da man kan dele og diskutere fra forskjellige ståsteder og fagfelt.