Workshop

Andrea Othilie Rognan

Sopra Steria, leder for innholdsdesign

Liv Ragnhild Sjursen

Sopra Steria, senior innholdsdesigner

Innholdsdesign: Hvor i designprosessen kan orda løse problemer?

DENNE WORKSHOPPEN UTGÅR GRUNNET SYKDOM

Erstatter er Ove Dalen – med samme temaet

———-

Innholdsdesign og UX-skriving har dukket opp som nye roller i designfaget. Men fortsatt må vi alle skrive og kommunisere, og språket vi bruker påvirker alle faser i designprosessen. Hvordan kan så designere bli mer bevisste på språk og bruke ord til å skape enda bedre brukeropplevelser?

I denne workshoppen tar vi deltakerne gjennom hele prosessen og metoden for innholdsdesign, fra start til slutt. Vi viser eksempler fra prosjekter og ser på hvordan språk spiller inn i hver fase:

  • Hva kan du lytte etter, når du snakker med folk?
  • Hvordan kan du kutte bort bullshit og komme frem til klare problemstillinger?
  • Hvordan kan du leke med variasjon i språket og tonen du bruker?
  • Hvilke gode redigeringsknep kan du bruke for å stramme opp tekstene dine?

Deltakerne får praktiske oppgaver der de jobber seg frem til nyttige tekster som løser problemer for brukerne og lærer å skape bedre brukeropplevelser med ord.

Om Andrea Othilie Rognan

Andrea leder innholdsdesign i Sopra Steria. Der jobber hun med hvordan innholdsdesignere kan bidra inn i tverrfaglige og smidige team.

Bakgrunnen hennes er fra varierte roller som nettredaktør og tekstforfatter. I tillegg har hun spisset kompetansen sin gjennom sertifisering i brukersentrert designmetodikk fra UXQB, kurs i UX-skriving fra Berghs School of Communication med Jane Ruffino, og en master i moderne retorikk og språklig kommunikasjon.

Om Liv Ragnhild Sjursen

Liv Ragnhild Sjursen er innholdsdesigner og klarspråkrådgiver i SopraSteria. Hun har bakgrunn som rådgiver, språkkonsulent og kursholder i NTB Arkitekst. Liv Ragnhild har jobbet med skriving, kommunikasjon og klarspråk i mange år, og har hatt en rekke statlige, kommunale og private virksomheter på kundelista.

Liv Ragnhild har mastergrad i språklig kommunikasjon fra NTNU, og hararbeidet  både som journalist,  tekstforfatter  og saksbehandler.