Workshop

Are W. Sandvik

Netlife Design, innholdsrådgiver

Jørn Granli

Netlife Design, strategi- og prosessrådgiver

Joy-Loi Chepkoech

Netlife Design, analyse

Innholdssprinting

En av de største hodepinene i store nettprosjekt er alt innholdet som må lages på nytt. Hvordan skal fageksperter og innholdspersoner jobbe effektivt sammen? Hvordan holde høyt tempo på innholdsproduksjonen, og samtidig sikre at innholdet innfrir målsettingene og gir en god brukeropplevelse?

Nye Miljodirektoratet.no er et ambisiøst prosjekt, både når det gjelder innhold og brukeropplevelse. 14 nettsteder skal konsolideres, alt innholdet skal lages på nytt og avansert fagstoff skal gjøres tilgjengelig for legfolk. Denne workshoppen gir deg innblikk i en metode for å løse dette: Fra oppstart til ferdig testet innhold.

Kjernen er en to dagers innholdssprint med fageksperter og innholdspersoner:

  • Dag 1 bygger på første dag i Google Designsprint.
  • Dag 2 bygger på Netlifes kjernemodellen.

Metoden har latt oss jobbe fokusert og effektivt gjennom tema for tema. Vi unngår e-post-ping-pong og pratemøter. Kvalitetsikring og godkjenning følger en oppskrift som gjør at rett leder blir involvert på faste punkt gjennom prosessen.

I workshoppen vil vi gå gjennom metoden i detalj og dele alle våre til tider dyrekjøpte erfaringer — og hvordan vi har brukt det til å videreutvikle metoden.

Om Are W. Sandvik

Are jobber som innholdsrådgiver og brukervennlighetsekspert i Netlife Design. Han har de siste årene jobbet mye med redesign og nytenking rundt offentlige nettsteder og tjenester. Fellesnevneren for alt han jobber med er brukeropplevelse – basert på innsikt, analyse og testing.

Om Jørn Granli

Jørn er senior strategi- og prosessrådgiver i Netlife Design. Han er superopptatt av offentlige tjenester som er relevante for innbyggerne og som blir designet med mennesker i sentrum, og klarer seg ikke uten nysgjerrige mennesker som leter etter nye spørsmål og svar.

 

Om Joy-Loi Chepkoech

Joy-Loi jobber med innsikt, analyse og brukertesting hos Netlife Design. Hun har en fortid som realfagsnerd, og er opptatt av hvordan man best mulig kombinerer metoder for å finne pragmatiske og gode løsninger på brukerens behov.