Workshop

Are Gjertin Urkegjerde Halland

Kjernekar

Kjernemodellen 2022 – En tidløs og intuitiv tilnærming til å lage bedre digitale tjenester

Bedre innhold? Enklere kundereise?  Forankring internt? Bedre kommunikasjon i organisasjonen? Få et tverrfaglig team til å dra i samme retning?  Mindre fluff?

Det vakre med kjernemodellen er at den hjelper deg å få frem og kommunisere de viktige tingene i det du lager. Uansett hva det er.

I denne workshoppen tar selveste kjernekaren – Are Halland –  deg gjennom metodikken slik at du kan bruke den i dine prosjekter

Metoden består av et enkelt kjerneark, et workshopformat (kjerneverksted) og en praktisk filosofi for tverrfaglig samarbeid. Modellen snur perspektivet i tradisjonell tjenesteutvikling ved å ta utgangspunktet i en og en kjerne – altså svaret på en konkret brukeroppgave som samtidig når et eller flere definerte forretningsmål.

Om Are Gjertin Urkegjerde Halland

Are er opphavsmannen til kjernemodellen. Han har jobbet med digital strategi, kommunikasjon og design i et kvart århundre og regnes som en nestor innenfor fagfeltene brukertesting, informasjonsarkitektur og innholdsdesign.

Fra 2006 til 2018 jobbet han i Netlife Design, der han etablerte kjernemodellen som en hjørnesteinsmetodikk. I 2019 jobbet han i UX- og innovasjonsavdelingen i FINN, før han startet for seg selv som uavhengig rådgiver i 2020.

Nå jobber han sammen med sin bedre halvdel Mona i virksomheten Kjernepar.