Workshop

Tonje Evanger

Variant, CDO

Lær å designe fremtidscenarier som strategisk verktøy

I denne workshopen vil du lære hvordan du kan ta mer ansvar ved å hjelpe virksomheter å ta høyde for kritiske usikkerheter og møte det ukjente bedre. Du vil lære hvordan du som designer tar et helhetlig ansvar for det du er med på å skape.

Du lærer hva en scenariobasert designprosess er, og får ‘hands on’ erfaring med å utvikle fremtidsscenarier gjennom morsomme og utfordrende øvelser.

Du vil lære å

  • designe strategisk for fremtiden og sløyfe mellom nåtid og fremtid.
  • identifisere og bruke faktorer og drivkrefter som former markedet i fremtiden.
  • designe fremtidens brukere.
  • lage fremtidsbilder/fremtidsscenarier.

Scenariobygging er et av flere sentrale verktøy innen designfeltet strategisk design, og er du nysgjerrig på å lære mer om det vil denne workshopen være en praktisk tilnærming til akkurat det!

Om Tonje Evanger

Tonje Evanger er CDO i Variant, et konsulentselskap innen design og teknologi. Hun har vært ansvarlig for design og innovasjonsprosesser i både start-ups og store selskap i over 15 år, med et hjerte for å bygge strategi og kultur for innovasjon med mennesker i fokus.

Tonje har gjennom årene jobbet både pixel-nært og med store systemiske prosesser – og alt i mellom. Hun motiveres av læring og å dele læring med andre.

Tonje er også Ass. Professor i Strategisk Design og scenariobygging på NTNU, Institutt for Design.